Přihláška člena KŽC

  Vyberte
 Typ členství:  základní dospělý od 18 let
 zlevněné * děti do 18 let, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
 rodinné 2 2 dospělí
 rodinné 2+ 2 dospělí + libovolný počet dětí do 18 let
 Titul před:    
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Titul za:  
 Datum narození:   .. Zveřejnit **
 Adresa bydliště:  Ulice a číslo domu
 Obec
 PSČ
 Telefon:  
 E-mail:  
 Oblasti zájmu v dopravě, sbírky, atd.
*  platí pouze pro občany České a Slovenské republiky
** 

označte údaje, které mohou být zveřejněny ostatním členům; pokud neoznačíte žádné údaje, bude zveřejněno pouze vaše jméno, příjmení a město bydliště

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři subjektem Klub železničních cestovatelů, spolek, Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 pro účel stanovený výše. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl(a) seznámen(a), všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Seznámil jsem se se Stanovami spolku a zavazuji se je dodržovat.