Kontakty, výbor

Název spolku: Klub železničních cestovatelů, spolek

Sídlo: Meinlinova 336/1a, 190 16 Praha 9

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce č. 13713

IČ: 2663 0281, DIČ: CZ 2663 0281

Číslo účtu: 43 - 944 610 0277 / 0100

E-mail: klub@kzc.cz

 

Výbor spolku

Ing. et Mgr. Pavel Knížák

předseda výboru, tel. 774 592 016, e-mail: pavel.knizak@kzc.cz

Jeho úkolem je vedení klubu, vydávání klubového zpravodaje Dráhař, gesce v oblasti Průvodců po železničních tratích i Přehledu tratí pro soutěž Železniční cestovatel a administrace webu.

Absolvent všeobecného osmiletého gymnázia v Mariánských Lázních, Pedagogické fakulty ZČU v Plzni v oborech Informatika, Geografie, Matematika a Fyzika a Fakulty aplíkovaných věd ZČU v Plzni - obor Geomatika.

Do KŽC vstoupil na akci "Okolín Křince za zbytky cukrovarských drážek" (1999), členem výboru je od voleb v Břeclavi 2018. Od roku 1997 se zajímá se o projíždění tratí a vleček v ČR i v Evropě, dále o železniční i městskou dopravu a turistiku.

Pracuje jako učitel na ZŠ v Mariánských Lázních.

 

Mgr. Bohumil Augusta, MBA

místopředseda výboru, tel. 776 628 728, e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz

Jeho úkolem je vedení ekonomiky spolku a spolupráce s předsedou na vedení klubu.

Absolvent gymnázia s ekonomickým zaměřením v Praze (1986 - 1990) a Univerzity Karlovy (1990 - 1995), dále postgraduální studium managementu, ekonomie a marketingu (1995 - 1997). Roční stáž na Ekonomické univerzitě v Brémách (SRN). V letech 1995 - 2004 působil v různých obchodně-přepravních funkcích na generálním ředitelství ČD (odbor osobní přepravy a odbor mezinárodní), a v dalších výkonných a manažerských funkcích organizačních jednotek ČD. Poté založil společnosti KŽC, s.r.o. a KŽC Doprava, s.r.o.  Zájmově jezdí jako vlakvedoucí osobních i nákladních vlaků (ČD), KŽC, má maximální možné zkoušky (velká dopravní a velká komerční zkouška).

O činnost Klubu železničních cestovatelů se zajímá od roku 1990 (první akce "Jízda po pražských spojkách"), následně na jaře 1991 vstoupil do klubu na setkání v Boskovicích. Od počátku 90. let se aktivně věnuje české železnici, např. spoluautor knihy Osudový vlak, vedoucí, resp. oponent dvou diplomových prací z oblasti železniční dopravy. V roce 2005 byl zveřejněn jeho profesní medailonek v knize Almanach významných českých osobností. Nejvýraznější osobnost posledních let, od r. 1993 místopředseda klubu a od roku 1995 do roku 2006 předseda klubu. Byl statutárním zástupcem klubu a jako předseda současně zastával pozici jednatele. Dlouhá léta řídil činnost klubu a výrazně změnil jeho tvář. Sestavil a sladil funkční tým – výbor, jehož následovníci úspěšně pokračují v řízení klubu od roku 2006.

Poté, co si spolek pořídil dceřinné společnosti KŽC, s.r.o. a KŽC Doprava, s.r.o. se zejména věnuje řízení těchto společností a zajišťuje jejich provoz a činnosti.

 

Jiří Kratochvíl

pokladník, tel. 728 835 769, e-mail: jiri.kratochvil@kzc.cz

Jeho úkolem je vedení účetnictví a pokladny spolku, dále správa bankovního účtu a hotovosti spolku.

Absolvent Střední ekonomické školy v Hradci Králové. Dříve chtěl pracovat na železnici, ale ze zdravotních důvodů to u něj nebylo možné.

Členem Klubu železničních cestovatelů se stal v červnu 2009 na 100. jubilejním setkání KŽC v Kamenickém Šenově. Jeho prvotní motivací pro vstup do KŽC bylo projíždění železničních tratí. Zajímá se hlavně o současnou železnici. K jeho dalším zájmům patří fotografování a turistika.

Pracuje jako účetní (podvojné účetnictví).

 

Ing. Martin Zahrádka

tajemník, tel. 732 974 580, e-mail: martin.zahradka@kzc.cz

Jeho úkolem je vedení členské základny, tj. přijímání nových členů, komunikace se stávajícími členy a distribuce klubového zpravodaje Dráhař.

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy se zaměřením na dopravní systémy.

Do KŽC vstoupil v roce 2015 na 124. setkání KŽC v Bratislavě. O KŽC se však již zajímá od roku 2004, během tohoto období se zúčastnil již několika akcí. Zajímá se o městskou a železniční dopravu, cestování a turistiku.

Pracuje jako projektant železničních linek. 

 

Ing. Vojtěch Dabrowski

člen výboru, tel. 777 218 106, e-mail: vojtech.dabrowski@kzc.cz

Jeho úkolem je organizace akcí - zahraniční setkání KŽC, Dovolené s motoráčkem.

Absolvent fakulty dopravní ČVUT - ukončení studia v roce 2001. 

Do KŽC vstoupil v roce 1997 na zvláštní jízdě po trati Nemotice - Koryčany. Ve výboru pracoval nejprve ve funkci tajemníka, v posledním období v pozici místopředsedy. V rámci KŽC se věnuje zejména přípravě a realizaci rozsáhlejších akci, jako jsou Dovolená s motoráčkem. Současně každoročně pořádá setkání KŽC v zahraničí (z uskutečněných lze jmenovat Aigen Schlägl, Mariazell, Zywiec, Postojnou, Glazier Express, Žabljak, St. Raphael, Finse, Santiagu de Compostela, Andoru, Ohrid, Aviemore-Broomhill, Kišiněv, Kirunu, Gibraltar, Luxembourk).

 

Roman Hrůza, DiS.

člen výboru, tel. 777 657 511, e-mail: roman.hruza@kzc.cz

Jeho úkolem je propagace spolku. 

Absolvent Vyšší odborné školy zahradnické v Mělníce. 

V KŽC se stal známým především svoji mediální podporou železniční nostalgie a stal se etablovaným organizátorem zvláštních jízd v oblasti projednávání vleček, samotné realizace akcí, včetně doprovodného programu. V letech 2006 - 2012 vykonával funkci předsedy klubu.

Je vlastníkem PR agentury.

 

Ing. Lukáš Verner

člen výboru, tel. 606 366 199, e-mail: lukas.verner@kzc.cz

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy se zaměřením na dopravní systémy. 

Členem KŽC je od dubna 2001 (jeho první akcí byl pochod po zrušené místní dráze Úštěk - Velké Březno). V létě roku 2004 začal aktivně spolupracovat s členy výboru, v listopadu t.r. pak s Janem Kašparem na přípravě Dráhaře. Na VČS v Litoměřicích v lednu 2005 byl jmenován do funkce šéfredaktora klubového zpravodaje Dráhař. V letech 2006, 2012 - 2014 vykonával funkci místopředsedy klubu. V současné době též organizuje seriály turistických akcí Stopou zrušených tratí a Zemí rozhleden. Zajímá se hlavně o současnou železnici, mezi jeho sbírky patří železniční razítka, jízdní řády, jízdní doklady, brožury o historii tratí a železniční tiskoviny. Mezi jeho další zájmy patří fotografování, cestování po železničních tratích v ČR, cyklistika a pěší turistika.

V současné době pracuje v železniční dopravě.