Historie klubu

1985 Dne 8. 6. 1995 založen Klub železničních cestovatelů jako odboru TJ Lokomotiva Praha Vršovice.

1985 - 1995 Zpočátku činnost klubu představovala výhradně projíždění železniční sítě tehdejších ČSD pravidelnými vlaky a procházení zrušených tratí. V kulturním sále pražského Masarykova nádraží se konaly burzy se železniční tematikou.

1995 - 2003 V prosinci 1995 byl ustanoven nový tým KŽC, který navázal na dosavadní činnost, ale zároveň začal vytvářet novou tvář klubu. Začíná nová epocha díky zvláštním jízdám po neveřejných tratích s doprovodným programem. Výměnná setkání se pořádají od roku 2001 v kulturním sále pražského hlavního nádraží.

2004 Vznik občanského sdružení Klub železničních cestovatelů. Získali jsme právní subjektivitu, vlastní identifikační číslo. Velmi dobrá spolupráce s Klubem českých turistů nadále pokračuje.

2005 Oddělení obchodních a projektových aktivit KŽC od aktivit klubových tak, aby celkově značka KŽC trvale prosperovala. Vytvořen nový právní subjekt KŽC, s.r.o. Ve dnech 18. - 19. 6. 2005 proběhly oslavy 20 let od vzniku KŽC v Hůrkách.

2006 Sílící zájem o projíždění vleček zvláštními vlaky dovedl KŽC na špičku mezi subjekty v Česku, které se zabývají jízdami historických drážních vozidel. Po vytvoření dceřiné společnosti KŽC Doprava, s.r.o. jsme se stali provozovatelem drážní dopravy na drahách celostátních, regionálních a na celé řadě vleček. Mimo to u některých vleček zajišťujeme také činnost provozovatele dráhy. Na poli železniční nostalgie KŽC realizuje zvláštní výletní a turistické vlaky v motorové trakci a zabezpečuje jízdy parních vlaků na klíč.

2007 Klub železničních cestovatelů, KŽC s.r.o. i KŽC Doprava s.r.o. tvoří jedinečný celek, který provozuje v masovějším měřítku zvláštní vlaky pro tzv. projížděče drah, pro různé objednatele i pro veřejnost. Na vybraných českých lokálkách, kde došlo k zastavení pravidelné osobní dopravy, jsme zavedli polopravidelný provoz. Českým lokálkám tak vlaky KŽC Doprava přinášejí znovu provoz a tím přispíváme k zachování jejich existence. Zachránili jsme několik historických motoráčků a přípojných vozů, které citlivě renovujeme a nasazujeme do provozu na české železnici k potěšení všech příznivců zvláštních vlaků a nostalgie.

2008 Klub železničních cestovatelů získává svojí lokálku poté, co ji odkoupila od SŽDC společnost KŽC, s.r.o.: muzejní železnici č. 901 Česká Kamenice - Kamenický Šenov. Členové klubu vzali lokálku za svou a věnovali hodně času brigádám na ní, ale proinvestovali i miliony korun do její obnovy, zprovoznění a provozu, neboť po neschopném předchozím nájemci KPL na trati bylo hodně škod.

2009 KŽC spouští nové webové stránky, pokračuje prohlubování rozsahu provozu nostalgických vlaků. Pro členy KŽC se čím dál více realizují zajímavé víkendové i týdenní jízdy zvláštními vlaky v ČR.

2010 - 2013 KŽC se stává lídrem železniční nostalgie. Dceřiná společnost KŽC Doprava zachránila 29 provozuschopných vozidel železniční nostalgie, provozuje pravidelný železniční provoz na 11 linkách, získala v Praze provoz železničních linek v rámci Pražské integrované dopravy, firma zaměstnává 55 lidí. Poctivost, pracovitost, slušnost a cílevědomost KŽC dovedla značku KŽC na výsluní a mezi železniční špičku v ČR. KŽC ročně provozuje ročně téměř 1 milionu vlakokilometrů.

2014 Rozvoj KŽC pokračuje; zatímco ostatním dochází dech, jsou zadlužení, nebo spolky či firmy byly rozkradeny a špatně hospodařili, tak se ukazuje, že v KŽC je tomu přesně naopak. Stabilizace KŽC jako důstojného spolku pro železniční koníčkářství je namístě. KŽC je úspěšná a uznávaná značka na trhu, roste počet členů a téměř každý chce být u nás organizován. KŽC je řízeno profesionálně a poskytuje všem členům a ostatním kvalitní zázemí pro svůj koníček. Členové KŽC jsou na svoji značku, která přežila 30 let a různé ekonomické i politické režimy, právem hrdí. 

2015 KŽC se transformoval z občanského sdružení v důsledku začátku platnosti nového občanského zákoníku na spolek. V tomto roce oslavil 5.-6.6.2015 velkolepě v Lovosicích 30 let od svého založení. Oslavy založení navštívilo za 2 dny přibližně 1800 návštěvníků. Současně došlo k vydání knihy 30 let KŽC, která shrnula 30 let dějin spolku, který je předním hybatelem zájmu o železnici na scéně v naší zemi. 

2016 Došlo k uspořádání velkolepých oslav 130 let muzejní dráhy Česká Kamenice - Kamenický Šenov. Vyšla knížka o historii této místní dráhy z pera autorů z řad KŽC. Členská základna čítá znovu více jak 200 organizovaných členů.